Astudiaethau Achos

by admin
24.09.2013

Mae'r mentrau a gefnogwn yn canolbwyntio ar ddatrys problemau economaidd anodd megis cyrhaeddiad addysgol gwael, diweithdra ieuenctid, anghenion iechyd a gofal cymdeithasol a diffyg cydraddoldeb cymdeithasol. Mae gennym hanes o lwyddiant dros 50 mlynedd mewn helpu i ddatblygu datrysiadau entrepreneuraidd, cynaliadwy ar draws y Deyrnas Unedig.

Caiff rhai enghreifftiau o'r mentrau y buom yn gweithio gyda hwy eu rhestru islaw.