Ein Mentrau

by admin
24.09.2013

Rydym wedi dewis mentrau cymdeithasol yn gweithio yn ein meysydd ffocws allweddol. Maent i gyd yn cynrychioli modelau o arloesedd cymdeithasol ac yn amrywio mewn maint a math. Mae rhai yn elusennau mawr, yn llunio cynnyrch a gwasanaethau newydd, ac eraill yn fentrau newydd sy'n dechrau arni. Maent i gyd yn cynnig datrysiadau arloesol i broblemau cymdeithasol.

Back to top2012 Ventures