Modiwlau cwrs

by Greg.Winfield
18.10.2013

Mae'r strwythur cwrs pedwar mis yn canolbwyntio ar 4 maes ffocws o gefnogaeth:

(1) Diffinio eich marchnad
Bydd eich sefydliad yn datblygu dealltwriaeth glir o'ch 'damcaniaeth newid' a dealltwriaeth glir o elfennau canolog eich model busnes, gan drin dau faes allweddol (1) pwy fydd yn manteisio o'ch gwaith? a (2) pwy sy'n talu amdano?

(2) Cyllid
Cewch drosolwg manwl o'r farchnad buddsoddi cymdeithasol, cyngor a chefnogaeth ar gyllid priodol ar gyfer eich sefydliad a help i ddatblygu model ariannol a phrofi amcanestyniadau.

(3) Effaith cymdeithasol
Byddwn yn eich helpu i fanylu ar y gwahaniaeth a wnewch a helpu eich menter gymdeithasol i ddewis y dulliau mesur mwyaf addas.

(4) Gweithredu llwyddiannus
Byddwch yn dysgu sut i ddatblygu cynllun prosiect hirdymor a 'bwrdd stori' effaith gymdeithasol a chynllun gwerthiant a marchnata llawn fel y gallwch greu stori gref ar gyfer buddsoddwyr cymdeithasol a buddsoddwyr fel ei gilydd.

DIWRNOD ARDDANGOS - Cewch eich cyflwyno i fuddsoddwyr angel, ymddiriedolaethau sy'n rhoi grantiau, comisiynwyr a chwmnïau sector preifat i rannu eich model busnes a'ch cynlluniau twf wedi eu mireinio.

Gallwch lawrlwytho llyfryn llawn y cyrsiau drwy glicio ar y logo islaw:

 

The Accelerator