Partneriaid

by admin
24.09.2013

Mae Sefydliad Young yn ffynnu ar adeiladu partneriaethau cryf gydag arbenigwyr mewn amrywiaeth eang o sectorau i wneud i newid cymdeithasol ddigwydd yn fwy effeithlon. Ymunwn gyda sefydliadau yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i'n prosiectau.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r sefydliadau dilynol am gefnogi rhaglen The Accelerator: